Certificeringer

fødevaresikkerhed OG KVALITET KAN dokumenteres 

Nogle certificeringer tager afsæt i et konkret lovkrav, mens andre handler om at tilfredsstille kundernes krav. Uanset motivet ser DanRoots certificeringsarbejdet som  et værdifuldt redskab til at optimere processer og sikre fødevarekvaliteten. 

IFS, som er en internationale Food Certificering hæver sig en smule over de øvrige certifikater og har en meget positiv afsmitning på hele kvalitetsarbejdet i virksomheden.

IFS-certificeringen beviser, at DanRoots står stærk i forhold til at kunne: 

  • Levere beviser for medarbejderengagement i hele virksomheden
  • Opbygge og drive et ledelsessystem, der stiller skarpt på krav til opretholdelse af  fødevarekvalitet/sikkerhed og overholdelse af lovgivningen
  • Tilvejebringe et værktøj til forbedring af fødevaresikkerhedspræstationer og midler til effektiv overvågning og måling af fødevaresikkerheds-præstationer
  • Fremme reduktion af produktspild, produktforarbejdning og tilbagekaldelse af produkter

 

Download af certifikater:

Alle gældende certifikater kan downloades her.

Klik på den grønne bjælke – alt efter, hvilket certifikat, du skal bruge. 

IFS Food

Hvert år får DanRoots fornyet sit certifikat gennem en ekstern audit. Dette foregår over 2 dage, hvor virksomheden skal dokumentere, at fødevarekvalitetsarbejdet er højt prioriteret og at alle medarbejdere er instrueret.

Certificeringskontrollen har stort fokus på:

* Selskabsansvar
* Kvalitetsstyring
* Sporbarhed
* Personaleledelse
* Fremstillingsprocesser
* Tjekprocedurer
* Analyser og forbedringsforslag

mere Økologi

Gennem tiden er antal hektar, med økologisk produktion, udvidet. DanRoots ser økologien som en måde at arbejde med naturen og ikke mod naturen. Økologi kendetegnes ved større biodiversitet i marken og et mindre pesticidforbrug.

Man kan være sikker på, at økologiske fødevarer ikke er sprøjtet med de syntetiske pesticider. Det betyder, at den økologiske landbrugsproduktion anvender naturens egne mekanismer for at beskytte planterne mod sygdomme og angreb, men også for at beskytte dyr og planter omkring landbrugsarealerne.

Ifølge Fødevarestyrelsens pesticidrapport er der i gennemsnit rester af sprøjtegifte i mere end halvdelen af de ikke-økologiske frugter og grøntsager. Ingen ved med sikkerhed, hvordan sprøjtemidler påvirker vores sundhed.

 

Vi anbefaler altid, at rodfrugterne vaskes godt inden de tilberedes – dette for at undgå jordbakterier i køkkenet.