Certificeringer

Her er du:/Certificeringer
Certificeringer 2023-11-21T08:41:28+00:00

 

Generelt set fokuseres der i høj grad på fødevaresikkerhed og sporbarhed. Derfor er Dan Roots certificeret efter den internationale standard for frugt og grønt, GLOBALGAP (tidligere EurepGAP). Standarden er udarbejdet af en række europæiske detailkæder og fødevare-producenter, men med standardens udbredelse fungerer GLOBALGAP nu som en manual for god landbrugspraksis over hele verden. Derfor navneændringen fra EurepGAP til GLOBALGAP.

Standarden indeholder produktionskrav tilpasset dyrkning og pakning af frugt og grønt. Disse krav sikrer, at grøntsagerne dyrkes under kontrollerede forhold med omtanke for miljøet, respekt for medarbejdervelfærd og med fokus på fødevaresikkerhed og kvalitet.Implementering, af standarden, er samtidig med til at sikre fortsat overensstemmelse med national lovgivning.

GLOBALGAP har til formål at sikre forbrugere og aftagere, at fødevarerne produceres under hensyntagen til miljø og medarbejdervelfærd, at produktionen foregår med mindst mulig anvendelse af sprøjtemidler og gødning ligesom der er stor fokus på hygiejne og fødevaresikkerhed. GAP er i øvrigt en forkortelse for “Good Agricultural Practice” som betyder godt ”landmandsskab”.

Grundprincipperne er:

  • Sporbarhed
  • Kvalitet
  • Fødevaresikkerhed
  • Miljø
  • Medarbejdernes sikkerhed og velfærd

Der kan læses mere om GLOBALGAP på hjemmesiden: www.globalgap.org


KONTROLRAPPORT
Se rapporterne fra Fødevarestyrelsen

Global Gap 12.07.2024

GRASP certifikat 19.06.2024

Organic – Øko certifikat 31.12.2024

KRAV certifikat 01.03.2024

IFS certifikat 09.01.2024

SMILEY CERTIFIKAT
https://www.findsmiley.dk/Sider/Search.aspx?k=danroots