Certificeringer

Her er du:/Certificeringer
Certificeringer 2023-01-18T10:48:52+00:00

Generelt set fokuseres der i høj grad på fødevaresikkerhed og sporbarhed. Derfor er Dan Roots certificeret efter den internationale standard for frugt og grønt, GLOBALGAP (tidligere EurepGAP). Standarden er udarbejdet af en række europæiske detailkæder og fødevare-producenter, men med standardens udbredelse fungerer GLOBALGAP nu som en manual for god landbrugspraksis over hele verden. Derfor navneændringen fra EurepGAP til GLOBALGAP.

Standarden indeholder produktionskrav tilpasset dyrkning og pakning af frugt og grønt. Disse krav sikrer, at grøntsagerne dyrkes under kontrollerede forhold med omtanke for miljøet, respekt for medarbejdervelfærd og med fokus på fødevaresikkerhed og kvalitet.Implementering, af standarden, er samtidig med til at sikre fortsat overensstemmelse med national lovgivning.

GLOBALGAP har til formål at sikre forbrugere og aftagere, at fødevarerne produceres under hensyntagen til miljø og medarbejdervelfærd, at produktionen foregår med mindst mulig anvendelse af sprøjtemidler og gødning ligesom der er stor fokus på hygiejne og fødevaresikkerhed. GAP er i øvrigt en forkortelse for “Good Agricultural Practice” som betyder godt ”landmandsskab”.

Grundprincipperne er:

  • Sporbarhed
  • Kvalitet
  • Fødevaresikkerhed
  • Miljø
  • Medarbejdernes sikkerhed og velfærd

Der kan læses mere om GLOBALGAP på hjemmesiden: www.globalgap.org


KONTROLRAPPORT
Se rapporterne fra Fødevarestyrelsen


GLOBAL GAP CERTIFIKAT

GLOBAL GAP certificate DanRoots 2022-2023


GRASP CERTIFIKAT

GRASP certifikat DanRoots 2022-2023


ØKOLOGI CERTIFIKAT
Oko certifikat 2022 -23

Oko certifikat 2022 -23 UK

SMILEY CERTIFIKAT
https://www.findsmiley.dk/Sider/Search.aspx?k=danroots


KRAV CERTIFIKAT

Krav certifikat 2022-2023


IFS CERTIFIKAT
IFS certifikat 2023-2024