Fra jord til bord

PRODUKTION af rodfrugter

At dyrke rodfrugterne er ikke bare en enkelt handling. Det kræver forberedelse i markerne og gentagne processer gennem hele sæsonen. De små frø har hårde betingeler inden rodfrugten er færdigudviklet og stærk nok til at klare sig/overvintre i det omskiftelige danske vejr.

klargøring af markerne

De første forberedelser sker i det tidlige forår omkring februar/marts.
Markerne skal pløjes, bedformes, kultives og stenstrenglægges. Stenstrengslægningen er en proces, hvor stenene fjernes/samles op, så gulerødsfrøene kan spire og vokse sig store uden at blive mødt af sten, der blokerer for gulerodens vækst. Møder guleroden for mange “forhindringer”, under tilvæksten, bliver roden skæv/deform. 

 

Såning

Gulerødderne sås i højbede med plads til 3 x 4 rækker i hvert bed. For at sikre gulerøddernes ensartethed sås de med nøjagtig samme mellemrum og med en nøje tilpasset antal frø. 

Til 1 ha. jord bruges ca. 2 mio. frø. 

Høst

Omkring Sct. Hans er de første gulerødder klar til at blive høstet. På det tidspunkt er gulerødderne tilpas store, og toppene er flotte grønne og “sprøde”.   

Høsten foregår med en gulerodsoptager, der griber gulerødderne i toppen og trækker dem op. I den videre proces skæres toppen af og guleroden lander i containeren uden top. De fulde copntainere køres hjem til gartneriet, hvor der indledes en vaske og pakkeproces. DanRoots står selv for hele høstprocessen og har stor føling med planlægning og kvalitetsvurdering. Virksomhedens markmedarbejderne er alle uddannet til betjening af de avancerede traktorer og høstoptagere.

De konventionelle gulerødder er altid først “modnet” – de økologiske gulerødder har brug for lidt mere tid i jorden og er ca. klar en måneds tid efter.

 

Halmdækning

For at kunne sikre friskopgravede gulerødder, gennem hele vinteren, bliver markerne dækket med halm i det sene efterår. Halmen beskytter gulerødderne mod frost og kulde, så de ikke går til. Gennem hele vinteren fungerer jorden som et tempereret køleskab, og det er langt bedre for gulerødderne at stå i marken end at blive høstet og lagt på lager.

Årligt bruges der ca. 35.000 bigballer halm til at dække markerne. Halmen fordeles i et tykt lag ovenpå en særlig plast, der rulles ud på marken inden halmfordelingen påbegyndes. Halmdækningen foregår over flere måneder og kræver et stort koordineringsarbejde.

Klik på linket og se, hvordan halmdækningen foregår ude i marken – det er et flot syn!

Se filmen her “Halmdækningen – set fra oven”

Vask- og pakkeproces

Kun få timer efter høst vaskes gulerødderne i en stor børstevasker med rent vand. Her bliver de rengjort for jord, sten og andet affald. Efter vask sorteres gulerødderne, på et optisk sorteringsanlæg, der kan håndtere op til 7 forskellige størrelser. Herefter gennemgår de godkendte gulerødder en manuel sorteringsproces, hvorefter de overrisles med isvand og pakkes.

Efter pakning stilles gulerødderne straks i kølerum, hvorefter de bliver afhentet og fragtet, i isolerede kølelastbiler, ud til kunderne.

Vi anbefaler altid, at rodfrugterne vaskes godt inden de tilberedes – dette for at undgå jordbakterier i køkkenet.