Forretningsgrundlag

Her er du:/Forretningsgrundlag
Forretningsgrundlag 2019-06-05T13:29:49+00:00

Klare visioner

DanRoots er en af Danmarks største producenter, af rodfrugter, og har en klar vision om at udvikle sig og blive Europas foretrukne og dygtigste leverandør af økologiske rodfrugter.

Gartneriet leverer i dag sine produkter til flere af de store, danske detailkæder, og har derforuden også en betragtelig eksport til primært Tyskland. DanRoots bestræber sig på at kunne levere friske danske rodfrugter i ca. 10 af årets 12 måneder. Dette muliggøres gennem effektive produktionsmetoder, hvor markerne, i efteråret, dækkes med et tykt lag halm for at holde jorden fri for frost. Rodfrugterne kan således holde sig friske i jorden og kunderne kan få friskopgravede rodfrugter hver eneste dag det meste af året. Ingen rodfrugter opbevares i længere perioder på kølelagre.

Vigtige værdiord

DanRoots er kendt for sin service, fleksibilitet og evne til at imødekomme kundetilpassede løsninger og pakkeanvisninger. Gartneriets pakkeri er moderne og effektivt og et optisk sorteringsanlæg sikrer kvalitet i hver pose. DanRoots fokuserer på udvikling og gør en stor indsats for at inddrage de enkelte afdelinger i virksomhedens strategi og mål, så alle arbejder i samme retning. Ligeledes er det af stor betydning, for virksomheden, at de grundlæggende værdier udleves i hverdagen, således at både ansatte og kunder kan lide at arbejde sammen med DanRoots.

Hos DanRoots er vi:

  • Stolte
  • Dedikerede
  • Ansvarsfulde